Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Konferencja Międzynarodowa

Środa, 15.04.2015

Rola Sektora Non-Profit w swiadczeniu Usług Społecznych Uzyteczności Publicznej

W dniu 12.03.2015 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego. Fundację reprezentowała Prezes Zarządu - Pani Dorota Kurek. Tematem konferencji była Rola Sektora Non-Profit w swiadczeniu Usług Społecznych Uzyteczności Publicznej w różnych państwach członkowiskich UE: system prawny i praktyka. Modereatorem dyskusji był Pan Krzysztof Balon, przewodniczący grupy analitycznej EKES-u ds. usług świadczonych w interesie ogólnym i współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie otworzył i wygłosił krótkie expose Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak- Kamysz.

 

Organizacje nienastawione na zysk, takie jak stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje charytatywne, a także przedsiębiorstwa społeczne, odgrywają zasadniczą i coraz istotniejszą rolę w dostarczaniu usług świadczonych w interesie ogólnym. Konferencja miała na celu wskazanie i ocenienie dobrych praktyk stosowanych przez kilka państw członkowskich (Polskę, Republikę Czeską, Niemcy, Litwę, Słowację i Łotwę).

Powrót
Znajdziesz nas na portalu Trójmiasto.pl

Gdańsk, Gdynia, Sopot - ...