Sprawozdanie merytoryczne 2013

Środa, 05.11.2014

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Sprawozdanie Zarządu Fundacji "Życie i Pasja", z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Menonitów 2a/1, 80-805 Gdańsk,

KRS 0000353503 za okres 01.01.2013 do 31.12.2013.

W okresie rozrachunkowym Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 92.477,09zł, koszty zamknęły się kwotą 88.598,89 zł.

Osiągnięto zysk brutto w wysokości 3.866,16 zł.Po opłaceniu podatków osiągnięto zysk netto w wysokości 191,16 zł.

Fundacja kontynuowała działalność statutową, pozyskując fundusze na drodze prowadzenia działalności gospodarczej (wynajem lokalu), otrzymując darowizny od instytucji i osób fizycznych oraz otrzymując dofinansowanie do projektów prowadzonych we współpracy z Gminą Miasto Gdańsk. We współpracy z Bankiem Żywności w Tczewie Fundacja prowadzi dystrybucję żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W roku 2013 korzystaliśmy z dofinansowania Gminy Miasta Gdańsk, prowadząc cztery projekty:

- świetlicę środowiskową dla dzieci "Klub Biskupia 6"

- spotkania dla rodziców dzieci zamieszkujących rejon Biskupiej Górki

- tydzień zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodziezy " Generacja Żabianka"

- szkolenie i przygotowanie wolontariuszy dla potrzeb własnych Fundacji

W roku 2014 korzystając z zebranych doświadczeń oraz grona oddanych i przygotowanych do pracy wolontariuszy, wobec obserwowanego wzrostu potrzeb w sferze społecznej Fundacja planuje poszerzenie działalności statutowej.

 

Tomasz Chaciński - wiceprezes Fundacji " Życie i Pasja".

 

Powrót
Znajdziesz nas na portalu Trójmiasto.pl

Gdańsk, Gdynia, Sopot - ...