Witamy na
stronie Fundacji

Fundacja Życie i Pasja powstała w kwietniu 2010 r. z potrzeby serc ludzi chcących pomagać najsłabszym. Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, głównie z regionów zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną. Przeciwdziałamy zjawiskom wyobcowania społecznego i dyskryminacji. Propagujemy etyczne postawy zgodne z biblijnymi wartościami.

Zobacz co robimy

Pomóż nam pomagać

Nasz zespół

Dorota Kurek
Prezes Zarządu

Tomasz Chaciński
Wiceprezes Zarządu

Patryk Kurek
Świetlica „Klub Biskupia 6”

Monika Wierzba
Działalność charytatywna „POKOIK”

Status prawny

NIP: 583-309-80-66

KRS: 0000353503

REGON: 221000339

Inspirację do naszych działań czerpiemy m.in. z Listu św. Jakuba 1.27:

„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.”

Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej pracy!

odwiedź nas na facebooku

Close Menu