Witamy na stronie Fundacji

Fundacja "Życie i Pasja" powstała w kwietniu 2010 r. z potrzeby serc ludzichcących pomagac najsłabszym. Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności z regionów zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną. Nasze cele realizujemy poprzez pomoc materialną, organizację i wspieranie różnych form aktywności, w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego. Propagujemy postawy zgodne z biblijnymi wartościami w zakresie etyki i moralności.

 Działania Fundacji:

Świetlica środowiskowa dla dzieci pod nazwą "Klub Biskupia 6"

Świetlica działa od wtorku do czwartku w godzinach popołudniowych. Na zajęcia regularnie uczęszcza około 20 dzieci.

Spotkania dla kobiet

Tematyczne spotkania dla kobiet odbywają się co piątek ww "Klubie Biskupia 6". Podnosimy różne kwestie: przeciwdziałanie uzależnieniom, aktywizacja, rozwój osobisty, odpowiedzialni rodzice oraz wiele innych.

 Projekty we współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk

Realizujemy własne projekty wsparte finansowo przez Urząd Miasta Gdańska skierowane do dzieci i, młodziezy oraz rodziców.

Dystrybucja żywności

Nawiązaliśmy współpracę z Pomorskim Bankiem Żywności w Gdańsku..Dzięki temu możemy wymiernie pomagać rodzinom w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Stale pomagamy około 80 rodzinom.

Dystrybucja charytatywnej odzieży używanej

Dzięki hojności naszych ofiarodawców uruchomilismy nową formę pomocy charytatywnej - dystrybucję bezpłatnej odzieży używanej pod nazwą 

"Pokoik" działalność charytatywna Fundacji "Życie i Pasja" .

W drugi i czwarty poniedziałek miesiąca otwieramy swoje podwoje dla osób potrzebujących na tyłach Szkoły Podstawowej nr 21 na Biskupiej Górce (ul. Na Stoku 43).

Drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach: 16-18

 

Osoby chętne do ofiarowania używanej odzieży,czystej i w dobrym stanie użytkowym, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną z ramienia Fundacji: Pani Grażyna Połubińska telefon kontaktowy: 510-404-821

Pomoc w ośrodkach resocjalizacyjno-opiekuńczych

Indywidualna pomoc finansowa i materialna

Cykliczne imprezy społeczne

 

 

 

 

 

 

Inspirację do naszych działań czerpiemy m.in. z Listu św. Jakuba 1.27:

„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to:
nieść
pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.”

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji, dotychczasowymi dokonaniami oraz przedsięwzięciami, które są jeszcze przed nami.

Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej pracy


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/zip.website.pl/library/Zend/Db/Table/Abstract.php on line 1257